โรงเรียนมหิธรวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1032650770
รหัส Smis 8 หลัก :  32012013
รหัส Obec 6 หลัก :  650770
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  มหิธรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Mahidhornwittaya
ที่อยู่ :  หมู่ที่  797  บ้านหนองโตงพัฒนา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :  044516059
โทรสาร :  044516059
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  18 พฤษภาคม 2538
อีเมล์ :   mahidhorn2560@gmail.com
เว็บไซต์ : https://mahidhorn.ac.th/
Facebook :   https://www.facebook.com/Mahidhornschool
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. :  นอกเมือง
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  2 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  2 กม.