ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1167231
มัธยมศึกษาปีที่ 21216281
มัธยมศึกษาปีที่ 31013231
รวมมัธยมต้น3836743
มัธยมศึกษาปีที่ 4310131
มัธยมศึกษาปีที่ 588161
มัธยมศึกษาปีที่ 675121
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า1823413
รวมทั้งหมด56591156

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566