พระวรเมศร์ สติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆาราม และคณะ ได้นำโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา มามอบให้กับนักเรียน

วันที่ 11/07/66

พระวรเมศร์ สติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆาราม และคณะ ได้นำโต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา มามอบให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้