ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา เป็นการชั่วคราว

โรงเรียนมหิธรวิทยา

ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการสอบบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการฯในคราวถัดไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566